Vlaamse

Tinvereniging

De Vlaamse Tinvereniging, opgericht in 1980, heeft als doel de verspreiding van de kennis over het oude tin en de daaruit gemaakte voorwerpen.

Activiteiten

Over Ons

De Vlaamse Tinvereniging is een feitelijke vereniging, opgericht in 1980, met als doel de verspreiding van de kennis over het oude tin en de daaruit gemaakte voorwerpen. Ze telt een tachtigtal leden, afkomstig uit België en Nederland. Ook een aantal musea en archiefdiensten zijn al jarenlang trouw lid van de vereniging. De vereniging heeft geen commerciële doeleinden.

Activiteiten

Jaarlijks worden twee ledenbijeenkomsten georganiseerd alsook een museumbezoek gericht op antiek en op oude tinnen voorwerpen. Op de ledenbijeenkomsten worden voordrachten gegeven over oud tin, de tinnegieters en hun merken. Er wordt tevens de mogelijkheid geboden aan de aanwezigen om hun stukken te laten keuren of identificeren.

Ledenbijeenkomst

calendar2024

Voorjaar 2024: 17 maart 2024 Najaar 2024: 27 oktober 2024 Zonder tegenbericht gaan de bijeenkomsten door te Lokeren.

Museumbezoek

calendar2024

Datum en plaats is nog niet bepaald.

Twee maal per jaar geeft de Vlaamse Tinvereniging een ledenblad uit. Deze uitgaven verschijnen in juli en in december. Elk nummer telt vijftig bladzijden waarin allerhande artikelen over tin en aanverwante onderwerpen worden gepubliceerd. Het geheel is opgesmukt met talrijke kleurenfoto’s en wordt uitgegeven in glanzend A4 formaat.