Vragen

Voor identificatie-vragen stuur je best twee foto's van het stuk en de hierop aangebrachte merken. Noteer dat de Vlaamse Tinvereniging geen waardebepalingen geeft.

Antwoorden